Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Образовни профили

* четворогодишње школовање:

 • Машински техничар моторних возила
 • Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Техничар грејања и климатизације

* трогодишње школовање:

 • Аутомеханичар
 • Механичар грејне и расхладне технике

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    Ова страница сајта је осмишљена као својеврсни информатор о образовним профилима које наша школе образује у оквиру редовног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала. 

    Посетиоци се могу информисати о наставном плану и програму сваког профила, а такође могу и сазнати које могућности образовни профили пружају при запослењу или даљем школовању, односно усавршавању.

асасас

Машински техничар моторних возила

    Школовањем за ово занимање ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као и о основним елементима аутоматизације.

    У практичном делу који се изводи у специјализованом кабинету у школи, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

    У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

    Овим образовним профилом ученици се обучавају и прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног бизниса.

    Такође, ученицима се пружа могућност даљег школовања на многим факултетима: Машински, Електронски, Саобраћајни, Електротехнички и многи др. као и на бројним високим и вишим школама.

адад

дадада

Машински техничар за компјутерско конструисање

    Овај профил је намењен ученицима који воле разне машине, механизме и уређаје, а пре свега компјутере. Циљ учења у трајању од 4 године је оспособљавање ученика за тачан, прецизан, креативан и самосталан рад у виду разних прорачуна, моделирања делова, креирања техничких цртежа на  на рачунарима, као и стицања других вештина и знања у широком подручју машинства и обраде метала.

    Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

 • израду прорачуна и техничке документације;
 • испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова;
 • пројектовање машинских делова и склопова;
 • коришћење напредних софтверских алата за 3D обликовање;
 • израду делова на 3D штампачу;
 • и још много тога...

    Практичан рад се обавља у недавно реновираној школској радионици.

    Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

    Такође, овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електро-технички...) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су математички, филозофски, филолошки, ФОН или неки други.

асасас

асдсада

Техничар грејања и климатизације

  Циљ стручног образовања за квалификацију техничара грејања и климатизације је оспособљавање ученика за извођење, екплоатацију и одржавање инсталација грејања, хлађења, проветравања и климатизације.

    Ученици школовањем за ово ѕанимање стичу потребна знања и вештине за одржавање машина, постројења и апарата за:

 • Загревање просотра у зимском периоду;
 • Хлађење простора у летњем периоду;
 • Вентилацију;
 • Одржавање релативне влажности ваздуха;
 • Влажење ваздуха у зимском периоду и сушење (одвлаживање) у летњем;
 • Одржавање потребног нивоа чистоће ваздуха
 • и многих других...

    Вежбе и практична настава за техничара грејања и климатизације се одвија у савремено опремљеним школским кабинетима као и у специјализованим сервисима и компанијама.

асаддаа 

сдад

Аутомеханичар

    У току школовања ченици се оспособљавају да се баве: техничким одржавањем возила, поправком и одржавањем главних склопова и делова, системом за хлађење, карбуратором, пумпом високог притиска, уређајима за паљење смеше и електричним уређајима на мотору, механизмом за управљање, спојницама, мењачима степена преноса, погонским мостом и зглобним преносницима, системом за ослањање, точковима и пнеуматицима, системом за кочење и др.

    Дијагностика кварова на савременом BOSCH уређају у школској радионици.

Шта после:

 • запошљавање у ауто сервисима, предузећима, установама, трговинама ауто делова,
 • оснивање сопствене аутомеханичарске радионице или продавнице ауто делова,
 • доквалификација (на пример за Машинске техничаре моторних возила, преквалификација, једногодишња специјализација...)

    За ученике образовног профила Аутомеханичар постоји могућност обуке вожње и полагање за ''Б'' категорију у самој школи.

асаса

асдадасда

Механичар грејне и расхладне технике

    Посао механичара грејне и расхладне технике је одржавање и руковање постројењима и инсталацијама грејања, климатизације и расхладних уређаја.

    Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима.

    

Практична настава се организује у школи, предузећима, радионицама и сервисима.

асдасдас

 

адасд

Механичар моторних возила - дуално образовање

    По завршетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:

 • дијагностификује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем;
 • дијагностификује и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја;
 • сервисира возила у експлоатацији;
 • врши контролу исправности моторних возила...

    Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији или аутосервису који сарађује са школом.

 

* Преузми или погледај ОВДЕ наставни план и програм за образовни смер Механичар моторних возила!