Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

асадсда

Информације и материјали за матурске и завршне испите - подручје рада САОБРАЋАЈ

Техничар друмског саобраћаја:

             У оквиру изборног дела ученик  полаже један по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању радних задатака из подручја рада саобраћаја за образовни профил Техничар моторних возила: (преузми испитна питања и материјале кликом на испит 

   1. Математика,
   2. Механика,
   3. Физика,
   4. Интегрални транспорт,
   5. Економика и организација саобраћаја,
   6. Основи путева и улица,
   7. Шпедиција,
   8. Гараже, сервиси и паркиралишта.

 

Преузми: ТДС - Информативно упутство за извођење матурског испита (pdf)

Преузми: Техничар друмског саобраћаја - приручник за полагање матурског испита (мај 2019.)

 

 

Возач моторних возила

На завршном испиту проверава се ниво стечених знања и оспособљености ученика да та знања примењује при извршавању конкретних радних задатака. Испитна питања за усмену проверу знања формулишу се из следећих области: (преузми испитна питања и материјале кликом на испит)

   1. Регулисање саобраћаја,
   2. Безбедност саобраћаја,
   3. Моторна возила,
   4. Пословање саобраћајних предузећа,
   5. Превоз путника и робе,
   6. Транспортно право и шпедиција.

Преузми: Возач моторних возила - Приручник за полагање завршног испита (октобар 2019.)

Преузми: Возач моторних возила - Пример рада за завршни испит 2019/2020.

адасад

Материјали за матурске и завршне испите - подручје рада Машинство и обрада метала


Четворогодишњи образовни профили

дфсфдсфс

Машински техничар моторних возила

            У оквиру изборног дела ученик полаже један испит по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада Машинство и обрада метала, а за образовни профил.

            Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од следећих: (преузми испитна питања и материјале кликом на предмет)

   1. Мотори СУС,
   2. Моторна возила,
   3. Експлоатација и одржавање моторних возила,
   4. Мерење и контролисање,
   5. Елементи аутоматизације моторних возила,
   6. Математика.

Преузми:  МТМВ - информатор о полагању матурског испита (pdf)


Машински техничар за компјутерско конструисање

                    

    У оквиру изборног дела ученик полаже један испит по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада Машинство и обрада метала, а за образовни профил.

        Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од следећих: (преузми испитна питања и материјале кликом на предмет)

   1. Машински елементи,
   2. Конструисање,
   3. Испитивање машинских конструкција,
   4. Математика.

 Преузми:  МТКК - информатор за полагање матурског испита (pdf)


Техничар за роботику

        У оквиру изборног дела ученик полаже један испит по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада Машинство и обрада метала, а за образовни профил.

       Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од следећих: (преузми испитна питања и материјале кликом на предмет)

  1. Флексибилни производни системи,
  2. Роботи,
  3. Конструисање применом рачунара,
  4. Програмирање и програмски језици,
  5. Математика.

Преузми:  Техничар за роботику - информатор за полагање матурског испита (pdf)