Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    На овој страници сајта, запослени наставници у школи могу преузети документацију и формуларе за потребе извођења наставе

Планови рада наставника:

Планови рада наставника за профиле код којих су обавезни исходи учења:

  • Годишњи (глобални) план рада наставника (docx / pdf)
  • Месешни (оперативни) план рада наставника (docx / pdf)

Планови рада наставника за образовне профиле код којих нису обавезни исходи учења: 

(сви обрасци су word фајлови, односно фајлови са .docx екстензијом)  

Професионални развој (стручно усавршавање) наставника:

  • План професионалног развоја наставника (docx pdf)
  • Правилник о бодовању професионалног развоја наставника (docx / pdf)

Формуари за организовање ИОП наставе:

Извештаји наставника: 

За одељењске старешине:

  • Програм рада одељењског старешине (docx / pdf)
  • Кодекс понашања ученика (docx / pdf)
  • Правила понашања и личног изгледа ученика (docx / pdf)

Разно: