Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
  • ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавне набавке мале вредности радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Средњој стручној школи у Нишу, ЈН бр. 404-1/85R/2019-28

        Преузми:


  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови

Јавно отварање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у Средњој стручној школи у Нишу, ЈН бр. 404-1/85R/2019-28, ће се одржати дана 30. 10. 2019. године са почетком у 13,00 часова, у објекту Града Ниша, УЛ. 7. Јули бр. 6, канцеларија на првом спрату. 

 Преузми:


  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - гориво за возила школе

       Преузми: