Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    Средња стручна школа је наследник школа које свој почетак везују за демографски и привредни развој града у првим послератним годинама.  Почетак рада школе датира од 1948/1949. године, када је Генерална дирекција Савезне металне индустрије при  Министарству тешке индустрије донела одллуку о формирању средње школе за потребе тада младе нишке привреде. Нишки Народни лист (данашње Народне новине) објавио је 28. августа 1948. године информацију под насловом: ''У Нишу се отвара металска индустријска школа''.

   Школа је почела званично да ради као Индустријска школа металне струке при Ливници и фабрици машина Јастребац октобра 1948. године.

   Развој привреде је захтевао одговарајуће кадрове: решењем Народног одбора града Ниша број 18415 од 15.09.1952. године основана је радна организација под називом Школа ученика у привреди у коју је укључена наведена Индустријска школа металне струке заједно са Школом ученика у привреди при Фабрици дувана и делом Градске ниже стручне школе мешовите струке.

    Од 1953. године школа носи име народног хероја Иве Рибара Лоле, а од  30. априла 1955. године назив школе гласи: ''Школа за ученике у привреди Иво Рибар Лола''

   Трансформацијом школства 1969. године формира се Машински школски центар ''Вељко Влаховић'' и Машинско-техничка школа. Овај гломазни центар је расформиран школске 1981/1982. Године  и формира се Техничка школа ''12. фебруар'' , као и школе ''Станко Пауновић''(данашња Машинска школа)  и Машинско-техничка школа (Прва техничка школа ''Милутин Миланковић'')

   Средња стручна школа Ниш је основана Одлуком Владе РС о изменама Одлуке о мрежи јавних школа, број 611-7662/2018-1 од 9. августа 2018. године и Одлуком о оснивању Средње стручне школе у Нишу и укидању Прве техничке школе ''Милутин Миланковић'' и Техничке школе ''12. фебруар'' у Нишу, Одлука 05 број 022-7666/2018 од 09. августа 2018. године.

     Одлука је објављена у Службеном гласнику РС број 62/2018.

   Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручјима рада саобраћај  и машинство и обрада метала. Активност школе усмерена је на стручно и професионално оспособљавање ученика како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и развој и изградњу позитивног размишљања, оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за наставак даљег школовања.

     Средња стручна школа Ниш остварује процес образовања и васпитања на српском језику у следећим подручјима рада:

       -  саобраћај,

      -   машинство и обрада метала, 

      -   геологија, рударство и металургија.

     У школској 2018/2019. години Средња стручна школа Ниш има укупно 37 одељења са 942 редовних ученика, од чега 23 одељења у подручју рада машинство и обрада метала и 14 одељења у подручју рада саобраћај.