Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

аасд

сдф

ВАЖНО:

Школа сваком ванредном ученику издаје решење о испитима које полаже и пружа сва упутства о потребној литератури, а уочи испита организује консултативну наставу са предметним наставником који даје испитна питања.

Распоред пријављивања и полагања испита за ванредне ученике на преквалификацији, доквалификацији и специјализацији за школску 2022/2023. год.

 

    Према Правилнику о испитима, ученик може да пријави највише 5 (пет) испита у једном испитном року по једном разреду. Ученик је дужан да пријаве испита врши благовремено у предвиђеним роковима.

    Право на полагање завршног, односно матурског испита, се стиче када ученик положи све испите предвиђене наставним планом, по посебном распореду.

    Француски језик, немачки језик и руски језик се полажу САМО у јануарском, мајском и августовском испитном року.

НАПОМЕНА - У ЈЕДНОМ ДАНУ МОГУЋЕ ЈЕ ПОЛАГАТИ САМО ЈЕДАН ИСПИТ!!!

 

Уплате вршити искључиво на жиро-рачун школе: 

840-2103666-47

ПОЗИВ НА БРОЈ:

97  19-126-111028603