Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    На овој страници сајта, запослени наставници у школи могу преузети документацију и формуларе за потребе извођења наставе

Планови и програми наставе и учења

Техничар друмског саобраћаја:

Возач моторних возила:

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина:

Машински техничар за компјутерско конструисање:

Механичар моторних возила:

Машински техничар моторних возила:

Рачунарство и информатика:

Планови рада наставника:

План рада стручног већа и тимова школе

Професионални развој (стручно усавршавање) наставника:

  • План професионалног развоја наставника (docx pdf)
  • Правилник о бодовању професионалног развоја наставника (docx / pdf)

Формуари за организовање ИОП наставе:

Извештаји наставника: 

За одељењске старешине:

  • Програм рада одељењског старешине (docx / pdf)
  • Кодекс понашања ученика (docx / pdf)
  • Правила понашања и личног изгледа ученика (docx / pdf)

Разно: