Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Пројекат УНИДО - завршена имплементација Система управљања енергијом

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА у Нишу, једна је од четири лиценцирана тренинг центра у Србији који одржавају обуке, кроз пројекат Министарства заштите животне средине и УНИДО (у вези са приступањем наше земље међународним протоколима за заштиту атмосфере) у еколошки исправном раду сервисера уређаја за грејање им климатизацију. Школа је том приликом комплетно опремила два кабинета за ову намену. У обукамаје акценат стављен на процедуре сервисирања расхладних и клима уређаја, које подразумевају правилно прикупљање и рециклирање расхладних флуида. Такође, сервисери ће бити упознати са националним законом,  како би им се олакшало да свој рад ускладе са важећим прописима који регилишу ову област.   

Садржај обуке и организација испита  прати Националну Уредбу о сертификацији лица која обављају одређене делатности, а која је у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима који стварају ефекат стаклене баште („Службени гласник РС“ број 24/2016.).

Имајући у виду да у нашој земљи не постоји ни радни, ни стамбени простор, који је по савременим стандардима прилагођен боравку или раду људи, као и потребе за еколошким понашањем оних који раде у области климатизације, грејања и хлађења, тржиште рада захтева, а у најближој будућности ће бити и императив, да у овим областима раде професионалци способни да задовоље све ове потребе. Чињеница је да ће у овој борби за чистију и здравију средину, важна ствар бити и енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енерегије.

Држава Србија потписала је међународне споразуме везане за употребу и контролу рада са радним гасовима (фреонима). Усвојен је закон по коме у овој области неће моћи да ради, нити да купује, или барата са фреонима, нико ко нема документ о стеченим  квалификацијама из ове области. Ове квалификације сервисери ће стицати на обуци у нашој установи, на основу чега ће добијати одговарајуће лиценце од стране Министарства заштите животне средине.

 

* Званични сајт пројекта УНИДО:

Пројекат УНИДО - завршена имплементација Система управљања енергијом

 


 

Преузми:

Сертификација сервисних техничара

ИСПИТНА ПИТАЊА